Lena Kubena

Život nadějné investorky

Všechny moc zdravím.
Tato skupina byla vytvořena pro vás, kteří chcete růst, rozvíjet se, pro vás, kteří se chcete nechat inspirovat a v tom pokračovat pro další lidi. 
Můj silný tornádový příběh mi ukázal, že člověk dokáže všechno, co si usmyslí. 
Jsem tady pro vás a zároveň jedna z vás. 
Pojďme se společně vydat na CESTU NA VRCHOL
Dávejte dary všude, kam jdete, každému, koho potkáte.
Takovým darem může být pozdrav, květina, modlitba.
Dávejte něco denně každému, s kým přijdete do styku.
 
Proces cirkulace energie radosti, bohatství, hojnosti se rozproudí ve vašem životě i v životě druhých lidí.
Přijímejte s vděčností, denně všechny dary, které život nabízí: sluneční světlo, ptačí zpěv, květiny, zimní sníh…
 
A buďte otevření přijímat dary od druhých, ať už jde o hmotný dar, ať už jsou to peníze, ať už pozdrav, modlitba, ocenění, láska.
 
Přejte v tichu, štěstí a spoustu radosti pokaždé, když někoho potkáte.
„A život je, vždy byl a bude takový, jaký si ho uděláme.“